kaligrafi dersi

Wiki Article


Ebru Sanatında Gereksinim Duyulan En Önemli Araç ve Gereçler


Ebru sanatı için gerekli olan en önemli malzemeler, boya, fırça ve tekneler olarak bilinmektedir. Özellikle kullanılacak olan fırçanın şekli önemlidir ve hatta bazı ebru sanatında profesyonel olan kişiler kendi fırçalarını üretmektedir. Bunun yanı sıra süsleme sanatında kullanılacak olan boyalarında kaliteli olması gereklidir. Malzemelerin kalitesi ortaya çıkacak olan eserin görselliğini etkileyeceği için bu konuya özen gösterilmelidir. Ebru sanatında kullanılan diğer malzemeler ise şöyledir;hattat

Report this wiki page